Kwaliteit kinderopvang Bambaloe

Bij Kinderdagverblijf Bambaloe in Groningen Zuid staat kwaliteit hoog op de prioriteitenlijst. Onderstaand de relevante documentatie.

Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan geeft Kinderopvang Bambaloe haar visie op hoe wij de kinderen opvangen. In het beleidsplan geven wij bijvoorbeeld aan hoe wij:

– werken in verticale groepen en wat de reden hiervoor is;
– de ontwikkeling van sociale en persoonlijke competenties stimuleren;
– omgaan met normen en waarden;
– de emotionele veiligheid van de kinderen waarborgen.

Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang Bambaloe 2018

Beleidsplan veiligheid en gezondheid

In het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid staat beschreven hoe wij op Kinderopvang Bambaloe omgaan met de veiligheid en de gezondheid van de kinderen die wij opvangen.

Beleidsplan veiligheid en gezondheid Kinderopvang Bambaloe 2018

Inspectierapport GGD

Jaarlijks wordt Kinderopvang Bambaloe, net als alle andere kinderopvang locaties in Nederland, bezocht door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Deze inspecteur voert een onderzoek uit naar de kwaliteit van Kinderopvang Bambaloe. Onderstaand het inspectierapport van de GGD voor 2018.

Inspectierapport Kinderopvang Bambaloe 2018

Keurmerken

Kinderopvang Bambaloe is een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat wij kwaliteit stageplaatsen en leerbanen aanbieden aan stagiaires met de relevante opleidingen. Bij ons brengen stagiaires hun opgedane kennis in de praktijk en leren ze wat er na hun afstuderen van hen wordt verwacht.

Keurmerk erkend leerbedrijf Kinderopvang Bambaloe

Keurmerk erkend leerbedrijf Kinderopvang Bambaloe