Team kinderopvang Bambaloe – Groningen Zuid

Van boven naar beneden en van links naar rechts: AttieJeanetteSharonJacquelineSanneDodiMarion en Carlijn. Sharon en Jeanette zijn tevens de eigenaresses van kinderopvang Bambaloe in Corpus den Hoorn Zuid.

Op kinderopvang Bambaloe werken wij met deskundige en enthousiaste pedagogisch medewerksters die in het bezit zijn van een kindgerichte MBO opleiding. Tevens zijn alle leidsters in het bezit van een EHBO en BHV diploma. Op een groep van twaalf kinderen zijn in ieder geval twee leidsters aanwezig.

Wanneer er meer dan 3 baby’s op de groep aanwezig zijn, zijn er drie leidsters aanwezig. Hierbij wordt rekening gehouden met de richtlijnen van de GGD.

Vaste leidsters kinderopvang Bambaloe

Kinderdagverblijf Bambaloe is een kleinschalige kinderopvang. De kinderen spelen verdeeld over twee groepen: de roze groep en de blauwe groep. Op elke groep werken vaste leidsters waardoor je kind zich altijd vertrouwd en veilig voelt. Tevens heeft je kind een eigen mentor die de ontwikkelingen bijhoudt. Zij schrijft elke 5 a 6 maanden een observatieverslag en deze wordt met de ouders doorgenomen.

Groepsassistenten Bambaloe

Naast de pedagogisch medewerksters werken wij ook met groepsassistenten op kinderdagverblijf Bambaloe. Zij ondersteunen de pedagogisch medewerk(st)ers met uiteenlopende taken zoals het voorbereiden van de maaltijden, opruimen van de eetzalen, de was en algemene hygiëne.

Om de continuïteit op de groep te bewaren werken wij enkel met vaste invalkrachten.

Pedagogisch beleidsplan kinderopvang Bambaloe

De pedagogisch medewerk(st)ers van kinderopvang Bambaloe werken op basis van een pedagogisch beleidsplan dat je kunt inzien op de groep. Ook kun je in het digitale fotoverslag de leukste foto’s van de dag bekijken. Uiteraard hebben alleen ouders en directe familie toegang tot deze foto’s.

Neem contact op met kinderopvang Bambaloe om de sfeer te proeven tijdens een rondleiding of schrijf je kindje meteen in.