Oudercommissie Bambaloe

Oudercommissie kinderopvang Bambaloe

De oudercommissie (OC) van kinderdagverblijf Bambaloe in Groningen Zuid stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders/verzorgers van kinderopvang Bambaloe zo goed mogelijk te behartigen. Zij adviseert de eigenaren van de crèche over onderwerpen als de kwaliteit van de kinderopvang, het pedagogisch beleid, de veiligheid, de openingstijden en de prijs van de opvang.
De OC vergadert zes keer per jaar met de eigenaar en/of de locatiemanager van kinderdagverblijf Bambaloe. Er wordt naar gestreefd dat uit iedere groep twee ouders in de OC zitten. Op de gang na de ingang aan de rechterkant staat een foto met daarop de huidige OC-leden van kinderopvang Bambaloe.
De oudercommissie is bereikbaar op het e-mailadres oudercommissie@kinderopvang-bambaloe.nl.
Je kunt de OC-leden natuurlijk ook aanspreken tijdens het halen en brengen van de kinderen.

Kinderopvang Bambaloe Groningen Zuid - Oudercommissie